LG TV CB500S

Трафарет The Saem

В магазине КРАСОН.ру